بنر زیر مینوها

سخن آخر سال مدیریت بازرگانی اورانوس

چکیده

زمستان سال ۱۳۹۹ هم نیامده در حال رخت بستن است. امسال هم با همه فراز و نشیبی که داشت، با همه غم و شادی‌هایش در حال اتمام است. از همه کسانی که در این مسیر با ما همراهی، همکاری و هم‌فکری کردند تشکر و قدردانی می‌کنیم. آرزوی روزهای بهتر را برای آنها داریم. در ضمن از همه عزیزانی که مقابل ما ایستادند هم متشکر هستیم؛ چون به ما انگیزه و دقت بیشتر را به ارمغان آوردند.

یکشنبه 28 آذر 1400
1044 بازدید
سخن آخر سال مدیریت بازرگانی اورانوس

زمستان سال ۱۳۹۹ هم نیامده در حال رخت بستن است. امسال هم با همه فراز و نشیبی که داشت، با همه غم و شادی‌هایش در حال اتمام است.

از همه کسانی که در این مسیر با ما همراهی، همکاری و هم‌فکری کردند تشکر و قدردانی می‌کنیم. آرزوی روزهای بهتر را برای آنها داریم.

در ضمن از همه عزیزانی که مقابل ما ایستادند هم متشکر هستیم؛ چون به ما انگیزه و دقت بیشتر را به ارمغان آوردند.

به امید روزهای روشن و بهتر

زمستان ۱۳۹۹ و آغاز سال ۱۴۰۰ خورشیدی

فروشگاه اورانوس

لطفا صبور باشید و لبخند بزنید . . .