بنر زیر مینوها

خرید نخ

x
نتیجه‌ای یافت نشد

دسته بندی محصول

برند

بازه قیمت

اولویت نمایش

مرتب سازی بر اساس:
نخ بافت موم خورده امگا 6001 (500 متری) OMEGA

نخ بافت موم خورده امگا 6001 (500 متری) OMEGA

نخ بافت موم خورده امگا 6001 (500 متری) OMEGA

قیمت : ۴۳۱,۰۰۰ تومان

نخ بافت موم خورده امگا 6011 (500 متری) OMEGA

نخ بافت موم خورده امگا 6011 (500 متری) OMEGA

نخ بافت موم خورده امگا 6011 (500 متری) OMEGA

قیمت : ۴۳۱,۰۰۰ تومان

نخ بافت موم خورده امگا 2909 (500 متری) OMEGA

نخ بافت موم خورده امگا 2909 (500 متری) OMEGA

نخ بافت موم خورده امگا 2909 (500 متری) OMEGA

قیمت : ۴۳۲,۰۰۰ تومان

نخ بافت موم خورده امگا 2905 (500 متری) OMEGA

نخ بافت موم خورده امگا 2905 (500 متری) OMEGA

نخ بافت موم خورده امگا 2905 (500 متری) OMEGA

قیمت : ۴۳۲,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1575 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1575 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1575 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8585 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8585 POLYART

-خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 8585 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این ص

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8355 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8355 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 8355 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8153 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8153 POLYART

-خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 8153 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این ص

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8072 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8072 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 8072 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6988 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6988 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 6988 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6772 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6772 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 6772 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6681 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6681 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 6681 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6414 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 6414 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 6414 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این ص

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3439 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3439 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3439 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3413 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3413 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3413 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3216 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3216 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3216 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3200 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3200 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3200 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3090 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3090 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3090 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 2220 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 2220 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 2220 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1997 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1997 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1997 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1930 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1930 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1930 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1781 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1781 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1781 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1729 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1729 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1729 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1021 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1021 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1021 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 10180 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 10180 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 10180 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این ص

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9343 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9343 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 9343 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9076 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9076 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 9076 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9075 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9075 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 9075 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8884 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 8884 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 8884 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3580 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3580 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3580 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3010 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 3010 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 3010 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1799 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1799 POLYART

مشخصات، قیمت و خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1799 POLYART | بازرگانی اورانوس

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1728 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1728 POLYART

مشخصات، قیمت و خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1728 POLYART | بازرگانی اورانوس

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1717 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1717 POLYART

مشخصات، قیمت و خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت 985 POLYART | بازرگانی اورانوس

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1687 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1687 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1687 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1645 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1645 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1645 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1406 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1406 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1406 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1322 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1322 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1322 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1234 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1234 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1234 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت1172 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت1172 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1172 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1071 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1071 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1071 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۴۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1042 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 1042 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 1042 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 990 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 990 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 990 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفح

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 985 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 985 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 985 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفح

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 630 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 630 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 630 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفح

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 617 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 617 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 617 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفح

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه گاردا 9510 GARDA

نخ دوخت ترکیه گاردا 9510 GARDA

خرید نخ دوخت ترکیه گاردا از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازر

قیمت : ۱۹۱,۰۰۰ تومان

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9834 POLYART

نخ دوخت ترکیه پلی ارت 9834 POLYART

خرید نخ دوخت ترکیه پلی ارت کد 9834 از جنس فیلامنت پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صف

قیمت : ۲۵۹,۰۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

نخ خیاطی

نخ کالایی است که در صورت تغییر زاویه نگرش ما به کالا ها متوجه حضور آن در همه زوایای زندگ. . .

نخ خیاطی

نخ کالایی است که در صورت تغییر زاویه نگرش ما به کالا ها متوجه حضور آن در همه زوایای زندگی خواهیم بود. از مبلمان، فرش، پوشاک، پرده، خودرو گرفته تا در صنایع و محصولات لوازم خانگی و حتی زیورآلات و انواع آویز ها نخ در کنار ما می‌باشد. نخ به تنهایی و در کلمه انواع نخهای دوخت و البته انواع نخهای تار و پود ( بافت ) را شامل میشود.

در زمینه تولید نخهای تار و پود ایران ید طولائی و سابقهای بسیار قدیمی دارد اما در زمینه نخ دوخت و با توجه به رشد سریع تکنولوژی مدتی است ایران تولید را به کشورهایی چون چین، ترکیه، آلمان و... سپرده است. در حوزه نخ های دوخت و از نوع نخ دوخت با الیاف ناپیوسته مدت هاست که چین گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده اند اما در تولید نخ های دوخت با الیاف پیوسته و مرغوب مواد اولیه فیلامنت پلیاستر این کشور ترکیه است که مقام اول را در تنوع تولید، کیفیت رنگ و قیمت به دست آورده است. از طرفی انواع نخهای دوخت با الیاف پیوسته پلیپلی ( با درجه بالای پنبه و فیلامنت ) و همچنین با الیاف ناپیوسته ( EKOSPUN ) هم در سبد فروش محصولات اورانوس موجود میباشد.

 

قیمت نخ

شرایط اقتصادی کشور در چند سال اخیر به خصوص نوسانات بسیار زیاد قیمت ارز، باعث شده تا قیمت نخ نیز تغییرات زیادی داشته باشد. عوامل مختلفی بر قیمت نخ اثیر گذار هستند اما نرخ ارز در چند سال اخیر بیشترین تاثیر را داشته است. بنابراین قبل خرید این نخ توصیه می شود حتما از کارشناسان بازرگانی اورانوس نسبت به دریافت آخرین قیمت این نخ اقدام نموده و همچنین از شرایط و نوسانات قیمت آن در روز های آتی با خبر شوید.

 

خرید نخ خیاطی از بازرگانی اورانوس

بازرگانی اورانوس در تمامی سال های فعالیت خود تلاش نموده تا با فراهم نمودن نخ های با کیفیت کمک حال تولیدی های ایرانی باشد که این امر منجر به تولید محصولاتی با کیفیت و در خور شان ایران و ایرانی شده است.

 

سوالات متداول:

 

آیا رنگ نخ ها کیفیت خوبی دارند امکان دارد نخ ها پس از مدتی رنگ خود را از دست بدهند؟

کیفیت رنگ نخ های ارائه شده توسط اورانوس مطابق با استاندار کشور هایی چون فرانسه و آمریکا میباشد. لذا هیچ زمانی چه در زمان شست و شو، چه زمانی که تحت نور مستقیم خورشید قرار میگیرد تغییری در رنگ از جمله ( رنگ پریدگی و کدورت و مات شدن ) حاصل نمیگردد.

 

نخ های ارسال شده توسط بازرگانی اورانوس از چه جنسی است؟

نخ های ارسال شده توسط بازرگانی اورانوس بسته به مدل نخ شامل الیاف فیلامنت پلیاستر و پلیپلی میباشد

 

میزان کیفیت رنگ نخ ها چقدر میباشد؟

نخ های ارسال شده توسط بازرگانی اورانوس در بالاترین سطح کیفی میباشند و هیچ گاه تغییر رنگ و رنگ پریدگی در این محصولات دیده نخواهد شد. شما همراهان عزیز میتوانید برای مشاوره و ثبت سفارش با شماره 91004606 تماس حاصل نمایید و یا از طریق سایت بازرگانی اورانوس اقدام به خرید نمایید .

 

برای اطلاعات بیشتر لینک زیر کلیک کنید:

خرید نخ نسوز

خرید نخ توری پلیسه

خرید نخ دوخت

 

فروشگاه اورانوس

لطفا صبور باشید و لبخند بزنید . . .