بنر زیر مینوها
KORD

Since its establishment in 1986, Kord has been continuously improving its product quality and product range in order to answer changing customer needs and expectations.

With its production plant working continuously 24 hours with 135 employees in Kırklareli Turkey, main office in Istanbul, Turkey and satellite office in Bremen, Germany Kord produces a wide range of braided products from cotton shoe laces to braided carbon composites.

محصولات
مرتب سازی بر اساس:

نخ بافت موم خورده کرد 201 KORD

قیمت : ۳۳۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 205 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 205 KORD
قیمت : ۳۳۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 206 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 206 KORD
قیمت : ۳۳۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2578 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2578 KORD
قیمت : ۲۶۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 207 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 207 KORD
قیمت : ۳۳۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند سرمه ای روشن (100 متری) Deva

نخ بافت دستبند سرمه ای روشن (100 متری) Deva
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند طوسی تیره (100 متری) Kive

نخ بافت دستبند طوسی تیره (100 متری) Kive
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند موشی (100 متری) Gana

نخ بافت دستبند موشی (100 متری) Gana
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 235 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 235 KORD
قیمت : ۴۱۴,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد نقره ای 292 KORD

نخ بافت موم خورده کرد نقره ای 292 KORD
قیمت : ۴۵۴,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 214 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 214 KORD
قیمت : ۲۶۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند قرمز (100 متری) Ghirmizi

نخ بافت دستبند قرمز (100 متری) Ghirmizi
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند مشکی (100 متری) Siyah

نخ بافت دستبند مشکی (100 متری) Siyah
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند سرمه ای تیره (100 متری) Varna

نخ بافت دستبند سرمه ای تیره (100 متری) Varna
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند خردلی (100 متری) Mais

نخ بافت دستبند خردلی (100 متری) Mais
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند زرد خورشیدی (100 متری) Yellow mimosa

نخ بافت دستبند زرد خورشیدی (100 متری) Yellow mimosa
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2572 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2572 KORD
قیمت : ۲۶۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 223 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 223 KORD
قیمت : ۲۶۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2568 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2568 KORD
قیمت : ۳۳۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 212 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 212 KORD
قیمت : ۲۶۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 219 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 219 KORD
قیمت : ۳۳۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 232 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 232 KORD
قیمت : ۲۶۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2566 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2566 KORD
قیمت : ۲۶۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 8140 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 8140 KORD
قیمت : ۲۶۱,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 111 KORD

نخ کرد بدون موم 111 KORD
قیمت : ۲۵۳,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 101 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 101، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 101 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند سفید (100 متری) Beyaz

نخ بافت دستبند سفید (100 متری) Beyaz
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند سبز فسفری (100 متری) Green

نخ بافت دستبند سبز فسفری (100 متری) Green
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند سرخابی (100 متری) Palloma

نخ بافت دستبند سرخابی (100 متری) Palloma
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند زرد فسفری (100 متری) Yellow

نخ بافت دستبند زرد فسفری (100 متری) Yellow
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت دستبند ابی فیروزه ای (100 متری) Diggri

نخ بافت دستبند ابی فیروزه ای (100 متری) Diggri
قیمت : ۷۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 221 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 221 KORD
قیمت : ۳۳۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 227 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 227 KORD
قیمت : ۳۳۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2581 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2581 KORD
قیمت : ۲۶۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 236 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 236 KORD
قیمت : ۳۳۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 211 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 211 KORD
قیمت : ۳۳۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد طلایی 291 KORD

نخ بافت موم خورده کرد طلایی 291 KORD
قیمت : ۴۵۴,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 202 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 202 KORD
قیمت : ۲۸۳,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 1905 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 1905، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 1905 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5009 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 5009، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5009 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۰۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7555 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7555، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7555 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7003 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7003، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7003 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۰۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5027 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 50277، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5027 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۰۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5047 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 5047، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5047 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۰۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 1907 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 1907، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 1907 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 1909 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 1909، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 1909 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7572 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7572، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7572 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۰۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5566 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 5566، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5566 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۰۵,۰۰۰   تومان

فروشگاه اورانوس

لطفا صبور باشید و لبخند بزنید . . .