بنر زیر مینوها
KORD

Since its establishment in 1986, Kord has been continuously improving its product quality and product range in order to answer changing customer needs and expectations.

With its production plant working continuously 24 hours with 135 employees in Kırklareli Turkey, main office in Istanbul, Turkey and satellite office in Bremen, Germany Kord produces a wide range of braided products from cotton shoe laces to braided carbon composites.

محصولات
مرتب سازی بر اساس:

نخ بافت موم خورده کرد 201 KORD

قیمت : ۸۵۸,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 205 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 205 KORD
قیمت : ۸۵۸,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2578 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2578 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 207 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 207 KORD
قیمت : ۶۹۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 206 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 206 KORD
قیمت : ۶۸۴,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2572 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2572 KORD
قیمت : ۸۵۸,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 235 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 235 KORD
قیمت : ۸۵۸,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 223 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 223 KORD
قیمت : ۸۵۸,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد نقره ای 292 KORD

نخ بافت موم خورده کرد نقره ای 292 KORD
قیمت : ۹۴۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 227 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 227 KORD
قیمت : ۶۹۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 211 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 211 KORD
قیمت : ۶۹۲,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 103 KORD

نخ کرد بدون موم 103 KORD
قیمت : ۵۳۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 214 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 214 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 218 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 218 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2615 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2615 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 232 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 232 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 247 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 247 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2551 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2551 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2569 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2569 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 221 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 221 KORD
قیمت : ۶۹۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد طلایی 291 KORD

نخ بافت موم خورده کرد طلایی 291 KORD
قیمت : ۹۴۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 202 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 202 KORD
قیمت : ۵۹۴,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 102 KORD

نخ کرد بدون موم 102 KORD
قیمت : ۵۳۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 210 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 210 KORD
قیمت : ۶۹۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2568 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2568 KORD
قیمت : ۶۹۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 204 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 204 KORD
قیمت : ۶۹۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 212 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 212 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 215 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 215 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 219 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 219 KORD
قیمت : ۶۹۲,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 249 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 249 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 250 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 250 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 8140 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 8140 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد (فسفری) 8216 KORD

نخ بافت موم خورده کرد (فسفری) 8216 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 111 KORD

نخ کرد بدون موم 111 KORD
قیمت : ۵۳۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 101 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 101، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 101 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۳۳۹,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2581 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2581 KORD
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 236 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 236 KORD
قیمت : ۸۵۸,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 1905 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 1905، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 1905 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۳۳۹,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5009 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 5009، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5009 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۳۳۹,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7555 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7555، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7555 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۳۳۹,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7003 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7003، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7003 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۳۳۹,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7019 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7019، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7019 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۳۳۹,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5027 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 50277، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5027 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۳۳۹,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5047 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 5047، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5047 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۳۳۹,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 1907 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 1907، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 1907 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۳۳۹,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 1909 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 1909، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 1909 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۳۱۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7572 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7572، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7572 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۳۱۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5566 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 5566، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5566 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۳۱۷,۰۰۰   تومان

فروشگاه اورانوس

لطفا صبور باشید و لبخند بزنید . . .