بنر زیر مینوها
KORD

Since its establishment in 1986, Kord has been continuously improving its product quality and product range in order to answer changing customer needs and expectations.

With its production plant working continuously 24 hours with 135 employees in Kırklareli Turkey, main office in Istanbul, Turkey and satellite office in Bremen, Germany Kord produces a wide range of braided products from cotton shoe laces to braided carbon composites.

محصولات
مرتب سازی بر اساس:

نخ بافت موم خورده کرد 201 KORD

قیمت : ۳۸۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 205 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 205 KORD
قیمت : ۳۸۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2578 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2578 KORD
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 206 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 206 KORD
قیمت : ۳۸۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 207 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 207 KORD
قیمت : ۳۸۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 235 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 235 KORD
قیمت : ۴۷۳,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2572 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2572 KORD
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد نقره ای 292 KORD

نخ بافت موم خورده کرد نقره ای 292 KORD
قیمت : ۵۱۶,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 214 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 214 KORD
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 223 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 223 KORD
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2568 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2568 KORD
قیمت : ۳۸۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 212 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 212 KORD
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 219 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 219 KORD
قیمت : ۳۸۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 232 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 232 KORD
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2566 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2566 KORD
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 8140 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 8140 KORD
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 111 KORD

نخ کرد بدون موم 111 KORD
قیمت : ۲۹۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 101 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 101، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 101 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 221 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 221 KORD
قیمت : ۳۸۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 227 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 227 KORD
قیمت : ۳۸۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 2581 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 2581 KORD
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 236 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 236 KORD
قیمت : ۳۸۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 211 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 211 KORD
قیمت : ۳۸۱,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد طلایی 291 KORD

نخ بافت موم خورده کرد طلایی 291 KORD
قیمت : ۵۱۶,۰۰۰   تومان

نخ بافت موم خورده کرد 202 KORD

نخ بافت موم خورده کرد 202 KORD
قیمت : ۳۲۷,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 1905 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 1905، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 1905 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5009 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 5009، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5009 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۱۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7555 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7555، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7555 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7003 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7003، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7003 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۱۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5027 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 50277، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5027 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۱۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5047 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 5047، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5047 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۱۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 1907 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 1907، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 1907 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 1909 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 1909، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 1909 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7572 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7572، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7572 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۱۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5566 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 5566، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5566 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۱۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 5572 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 5572، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 5572 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۱۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7565 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7565، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7565 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7566 (500 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7566، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7566 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۱۵,۰۰۰   تومان

نخ بافت بدون موم کرد زتا 7049 (800 متری) ZETA

خرید نخ کمبی کرد زتا 7049، نخ دوخت نمای مبل کرد زتا 7049 ترکیه از جنس پلی استر با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از این صفحه از بازرگانی اورانوس دیدن فرمایید.
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 101 KORD

نخ کرد بدون موم 101 KORD
قیمت : ۲۹۵,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 102 KORD

نخ کرد بدون موم 102 KORD
قیمت : ۲۹۵,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 105 KORD

نخ کرد بدون موم 105 KORD
قیمت : ۲۹۵,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 106 KORD

نخ کرد بدون موم 106 KORD
قیمت : ۲۹۵,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 107 KORD

نخ کرد بدون موم 107 KORD
قیمت : ۲۹۵,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 108 KORD

نخ کرد بدون موم 108 KORD
قیمت : ۲۹۵,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 110 KORD

نخ کرد بدون موم 110 KORD
قیمت : ۲۹۵,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 113 KORD

نخ کرد بدون موم 113 KORD
قیمت : ۲۹۵,۰۰۰   تومان

نخ کرد بدون موم 114 KORD

نخ کرد بدون موم 114 KORD
قیمت : ۲۹۵,۰۰۰   تومان

فروشگاه اورانوس

لطفا صبور باشید و لبخند بزنید . . .